Uppdatering av Saudiprojektet

08-02-2010 -

Sensys har idag fått meddelande från sin kund Telvent att deras slutkund för ATVAM projektet i Saudiarabien initierat en diskussion om hävning av sitt kontrakt med Telvent. Telvent meddelar också att de för närvarande arbetar för att undvika hävning.

Sensys har av Telvent begärt, men ännu inte fått, fullständig information om bakgrunden till diskussionen mellan Telvent och kunden i Saudiarabien. Sensys anser sig ha uppfyllt sina åtaganden i kontraktet med Telvent, som i sin tur inte har initierat hävning av sitt kontrakt med Sensys.

Sensys har, efter den reservering som meddelades i bokslutskommunikén den 21 januari 2010, inte längre några nettotillgångar direkt hänförliga till projektet i balansräkningen. Varulagret är användbart för andra ordrar.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Sensys Traffic AB

Telefon: +46 732 742 823

E-mail: johan.frilund@sensys.se

Om SENSYS Traffic AB

SENSYS® Traffic AB utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har marknadens högsta precision och legala säkerhet. De är enkla att installera och är mycket kostnadseffektiva. Med tusentals system i 17 länder är Sensys marknadsledande i Norden och Mellanöstern. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista.

Publicerad: 08-02-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror