Uppdatering angående Trafikverkets upphandling

14-05-2013 - Trafikverket har meddelat SENSYS Traffic AB att en begäran om överprövning inkommit till Förvaltningsrätten rörande upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror, i vilken Sensys har erhållit tilldelningsbeslut. Därmed förlängs avtalsspärren till 10 dagar efter att Förvaltningsrätten fattat beslut i ärendet.

Sensys meddelade i april att man erhållit ett tilldelningsbeslut i upphandlingen av ny trafiksäkerhetsskameror. Enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) kan anbudsgivare begära överprövning inom 10 dagar efter tilldelningsbeslut. En sådan begäran har nu inkommit till Förvaltningsrätten från en anbudsgivare. Det är mycket vanligt i offentliga upphandlingar att anbudsgivare som ej tilldelats affären begär överprövning. En sådan begäran måste prövas av Förvaltningsrätten innan kontrakt kan tecknas.

Sensys kommer att meddela när kontrakt kunnat tecknas.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 14-05-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Trafikverket