Torbjörn Sandberg ny VD i Sensys Traffic – leder bolaget in i en expansiv fas

23-03-2015 - Sensys Traffic tar steget in i en ny fas med en ny VD. Efter att ha etablerat sig som en stark spelare på marknaden går bolaget nu in en ny fas där tillväxt såväl organisk som via förvärv, fortsatt internationalisering och verksamhetsutveckling står i fokus. Torbjörn Sandberg ersätter Johan Frilund som efter skiftet kommer att ansvara för den strategiska affärsutvecklingen.

Förutsättningarna för Sensys Traffic att fortsätta expandera har aldrig varit bättre. Bolagets försäljningsframgångar i Sverige har nyligen följts upp av ökad orderaktivitet i Mellanöstern och lönsamheten är stabil.

Bolagets strategi är tydlig ”Vi vill växa, såväl organiskt som via förvärv, och vidareutveckla företaget. Vi ska fortsätta växa internationellt och nå ut på flera nya marknader, samtidigt som vi behöver utöka vår produktportfölj med nya tjänster”, säger Gunnar Jardelöv, styrelseordförande i Sensys Traffic.

När Sensys Traffic nu går in i nästa fas, har Johan Frilund valt att avgå från VD-posten för att till fullo kunna fokusera på företagets långsiktiga utveckling. Efter sju år som VD kommer Johan Frilund att ansvara för verkställandet av ett antal av bolagets strategiska projekt.

”Johan Frilund har stor del i bolagets framgångar. Han har byggt upp vår starka marknadsposition som vi nu fortsätter att vidareutveckla med ny VD. Genom att Johan nu kan fokusera på affärsutveckling kan vi på bästa sätt dra nytta av hans värdefulla kunskaper om företaget och marknaden”, säger Gunnar Jardelöv.

Torbjörn Sandberg som i nuläget är ledamot av bolagets styrelse, utses till ny VD i Sensys Traffic.

Torbjörn Sandberg har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar inom data- och telekommunikation och har bland annat varit koncernchef för Birdstep Technology, noterat på Oslobörsen. Han har suttit i Sensys Traffics styrelse sedan 2012 och kommer senast från posten som VD för Netadmin Systems.

”Det är ett spännande uppdrag och jag ser fram emot att få leda Sensys Traffic in i nästa expansiva fas. Jag är övertygad om att jag kommer att ha nytta av min erfarenhet som börs-VD med global försäljning och förvärv och sammanslagningar som viktiga beståndsdelar”, säger Torbjörn Sandberg.  

Torbjörn Sandberg tillträder posten som VD för Sensys Traffic den 18:e maj.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 mars 2015, kl. 08.00.

Gunnar Jardelöv, styrelsens ordförande 070-834 81 48
Johan Frilund, avgående VD 073-274 28 23
Torbjörn Sandberg, tillträdande VD 076-843 43 76

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2014 om 160,6 Mkr.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 23-03-2015
sensys, sensys traffic