Tilldelningsbeslut i Lettland

11-04-2016 - Sensys Gatso Group, en globalt ledande leverantör inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit tilldelningsbeslut gällande en upphandling i Lettland, värd ca 2,5 miljoner euro, motsvarande ca 23 mkr.

Den lettiska trafikmyndigheten (CSDD)  har meddelat att Sensys Gatso Group tillsammans med sin lokala partner RECK, har vunnit en upphandling av trafiksäkerhetssystem. Meddelandet om tilldelning anger att ett kontrakt kommer att undertecknas mellan bolaget och CSDD före slutet av april 2016 enligt en formell process. Kontraktet kommer att gälla under två år och omfattar trafiksäkerhetssystem till ett förväntat värde av ca 2,5 miljoner euro för Sensys Gatso Group. Sensys Gatso Group kommer att publicera uppdateringar om denna upphandling, inklusive information om leveransplanen.

Sensys Gatso Groups Sales VP Peter Clarke kommenterar: "Vi är hedrade att tilldelas detta anbud och ser fram emot att trappa upp vår strävan att stödja CSDD i sina ansträngningar för att förbättra trafiksäkerheten i Lettland. I synnerhet är jag glad över att se att denna tilldelning är baserat på teknologi och prestation i tuff konkurrens”.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl 12:05 den 11 april 2016.

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M 46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group är den ledande leverantören av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafiksäkerhetskontroll). Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Holland, Sverige, och USA, samt filial i Förenade arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm. Gruppen har 154 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer BV efter Sensys Traffics förvärv av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 11-04-2016
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Gatso, Gatso Beheer