Telvent senarelägger avrop för projekt i Saudiarabien

03-12-2008 -

Sensys Traffic har idag informerats av sin samarbetspartner Telvent i Saudiarabien att de kommer att senarelägga de tre återstående leveranserna i ursprungsordern med som de bedömer fyra till sex veckor. Följden av förseningen blir att den förväntande fakturering som i rapporten för kvartal 3 angetts till över 250 miljoner kronor nu beräknas bli ca 120 miljoner kronor. Årets resultat före skatt som i rapporten för kvartal 3 beräknades överstiga 100 miljoner beräknas istället bli ca 30 miljoner kronor.

Skälet för senareläggningen är att en utvärdering av en ändring av de tekniska kraven som gjordes på slutkundens begäran i november månad nu försenas av saudiska högtidsdagar. Senareläggningen får däremot ingen effekt på storleken av leveransen.

I den leveransplan som tidigare prognos baserades på skulle alla leveranser ha skett till sista december 2008. Sensys kommer med innevarande vecka att ha samtliga system färdigställda för leverans. Trots leveransförseningen bedöms bolagets likviditet som fortsatt god.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 03-12-2008