Styrelsen för Sensys Gatso beslutar om företrädesemission för att främja tillväxt

30-08-2017 - Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, USA, Australien, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Hong Kong, Kanada eller något annat land där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler.

Läs hela pressmeddelandet

Publicerad: 30-08-2017