Sensys vinner ny Trafikverksupphandling

22-05-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit tilldelningsbeslut från Trafikverket där det meddelas att Sensys vunnit upphandlingen av nya mätskåp till trafiksäkerhetskameror i Sverige. Beslutet kan överklagas under tio dagar. Värdet av kontraktet kan idag inte uppskattas.

Mätskåpen upphandlas för att möjliggöra ett utbyte av befintliga mätskåp samt för en framtida utbyggnad av trafiksäkerhetskameror i det svenska vägnätet. Sensys anbud var det enda som uppfyllde kraven i upphandlingen.

Trafikverket meddelade 26 april att Sensys vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror. I likhet med den upphandlingen löper kontraktet för mätskåp på tre år med option på förlängning på upp till ytterligare sex år.

”Affären på mätskåp är av stor strategisk betydelse eftersom den gör oss till helhetsleverantör av trafiksäkerhetssystem till Trafikverket. En roll vi inte haft tidigare”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Anbudsgivare kan under tio dagar lämna in begäran om överprövning av Trafikverkets tilldelningsbeslut. En sådan begäran ska behandlas av Förvaltningsrätten innan Trafikverket kan teckna kontrakt med vald leverantör. Det är mycket vanligt att anbudsgivare inkommer med begäran om överprövning i samband med offentliga upphandlingar, vilket skett i upphandlingen av trafiksäkerhetskameror. Sensys kommer att meddela när kontrakt tecknats.  

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 maj 2013, kl. 10.10.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 22-05-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, Trafikverket, hastighetssystem