Sensys Traffic får order om 4 Mkr till USA

12-12-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) har erhållit en order på system för hastighetsövervakning till USA uppgående till 4 Mkr.

Ordern skall levereras under första kvartalet 2012.

Sensys fick i februari 2011 en order på en ny typ av system för flexibel och portabel hastighetsövervakning från USA. Nu gör samma kund en tilläggsbeställning på dessa system.

”Det är glädjande att samarbetet med denna kund i USA fortsätter att utvecklas positivt. De har sett effekterna av dessa flexibla system och gör nu en större beställning”, säger Johan Frilund, VD på Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 december 2011, kl 14.40.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 12-12-2011
USA, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, Sensys America