Sensys Traffic får order om 1,5 Mkr till USA

02-01-2012 - SENSYS Traffic AB (publ) har erhållit en order på system för rödljusövervakning till USA uppgående till 1,5 Mkr.

Ordern omfattar system för rödljusövervakning och skall levereras under första kvartalet 2012.

Systemen för rödljusövervakning skall levereras till Sensys nordamerikanska distributör Sensys America och tas från befintligt lager.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 januari 2012, kl 14.20.
 

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 02-01-2012
USA, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, Sensys America