Sensys Traffic certifierade enligt ISO 9001

09-08-2012 - Under 2011 och 2012 har Sensys Traffic arbetat för att uppnå certifiering enligt ISO 9001:2008. Resultatet av den slutliga revisionen i juni innebär att företaget nu har erhållit sitt certifikat.

ISO-certifieringen är den externa bekräftelsen på att företaget tillämpar ett systematiskt process- och kundorienterat arbetsätt för kvalitet i alla led. Varje år görs en revision av hur väl företaget tillämpar sina egna processer och instruktioner.

”Vi gläder oss åt att ha fått denna kvittens på vårt vässade arbetssätt. Jag är övertygad om att certifieringen som sådan även påverkar företagets långsiktiga konkurrenskraft i positiv riktning” säger företagets VD Johan Frilund i en kommentar.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 09-08-2012
sensys, sensys traffic, ISO 90012008, ISO certifiering