Sensys Traffic AB tecknar trepartsavtal i Oman

11-09-2012 - SENSYS Traffic AB har idag tecknat ett trepartsavtal med slutkunden Royal Oman Police och sin partner Trifoil på den order som Sensys erhöll i april i år.

Kontraktet omfattar leveranser av system för rödljusövervakning i Oman. Avtalet är en bekräftelse på den order värd 24 miljoner kronor som Sensys erhöll från Trifoil i april.

Sensys ska enligt kontraktet leverera system för rödljusövervakning till de mer komplexa korsningarna i Muscat. Systemen använder Sensys nya radar RS242 som utöver att registrera överträdelser, även pekar ut fil och klassificerar fordon.

”Ordern bekräftar vår tekniskt ledande position inom trafikövervakning för ökad trafiksäkerhet. Kunden har valt våra system för rödljusövervakning i huvudstaden Muscat, med dess komplexa och utmanande korsningar som finns där. Genom att vi nu tecknar avtal med polisen i Oman får vi full transparens mot slutkund vilket reducerar riskerna för alla parter”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Leveranserna som redan har påbörjats, kommer att slutföras under året. Sensys har också möjlighet att teckna kontrakt på underhåll och service efter garantiperiodens utgång.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 11-09-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Oman, rödljusövervakning, rlss