Sensys Traffic AB får USA-order på 2,7 miljoner kr

12-06-2012 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order värd 2,7 miljoner kronor från Sensys America i USA.

Ordern omfattar system för rödljusövervakning och kommer från Sensys partner i USA, Sensys America.

”Det är mycket glädjande att den nordamerikanska marknaden fortsätter att generera affärer i kraft av Sensys unika och tillförlitliga teknologi”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Ordern, som beräknas att levereras under tredje kvartalet, kommer till större delen att tas från befintligt lager.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 juni, 2012, kl. 09.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 12-06-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, Sensys America