Sensys Traffic AB får stororder från ny marknad i Mellanöstern

10-04-2012 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order värd 24 miljoner kronor för leverans till en för Sensys ny marknad i Mellanöstern.

Ordern omfattar system för rödljusövervakning och kommer från Sensys partner på en marknad som tidigare dominerats av en konkurrent. Detta är dessutom den första större ordern på Sensys nya radar RS242 som utöver att registrera överträdelser, även pekar ut fil och klassificerar fordon.

”Genombrottet kommer efter en flerårig upphandlingsprocess där konkurrensen varit mycket hård. Vi ser detta som en bekräftelse på vår konkurrenskraft och framförallt på vår fortsatt starka position i Mellanöstern”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Ordern, som beräknas att levereras under året, kommer att innebära att Sensys lager kan reduceras. Vidare innebär ordern också en möjlighet att teckna kontrakt på underhåll och service efter garantiperiodens utgång.

Sensys har tidigare levererat ett mindre antal av sina nya radarsystem till Förenade Arabemiraten.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april, 2012, kl. 10.05.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 10-04-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar