Sensys Traffic AB får sin första order från Abu Dhabi

27-03-2012 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order värd ca 1 miljon kronor för leveranser till Abu Dhabi i Förenade Arabemiraten.

Sensys är sedan tidigare den ledande leverantören i Förenade Arabemiraten med ca 550 hastighets- och rödljusövervakningssystem installerade i emiraten Dubai och Ajman. Nu kommer den första leveransen att ske till Abu Dhabi.

”Vi har nu fått in en fot i Abu Dhabi med ett par referenssystem. Det är ett första steg efter en lång tids marknadsarbete i ett emirat som hittills dominerats av våra konkurrenter. Vi ser nu fram emot att ta nästa steg i en marknad som har en betydande potential ”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars, 2012, kl 11.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 27-03-2012
sensys, sensys traffic, Abu Dhabi, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem