Sensys Traffic AB får order från Kina värd en miljon kronor

01-10-2012 - SENSYS Traffic AB har idag erhållit en order på system för hastighetsövervakning från Kina värd en miljon kronor.

Ordern, som kommer från en befintlig kund i en stad i Kina, omfattar både fasta och mobila system för hastighetsövervakning.

Leveranserna kommer till största delen ske från befintligt lager under innevarande år.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 oktober, 2012, kl. 13.30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 01-10-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem