Sensys tar order på ny marknad

11-12-2012 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order på system för mobil hastighetsövervakning värd 1,5 Mkr från en ny marknad i Mellanöstern.

Genombrottsordern avser ett mindre antal mobila system för övervakning av hastighetsefterlevnad.

”Mellanöstern är vår andra hemmamarknad där vi tidigare har levererat till bland annat Förenade Arabemiraten, Bahrain och Oman. Det känns lovande för framtida affärer att vi nu får visa vad vi går för i ytterligare ett land. Vi är också glada att på detta sätt bidra till ökad trafiksäkerhet i Mellanöstern” säger Johan Frilund, VD Sensys.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11december 2012, kl. 11.55.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 11-12-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, mobil hastighetsbevakning