Sensys startar samarbete för USA-marknaden

01-04-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har tecknat ett distributörsavtal på den nordamerikanska marknaden med nystartade Sensys America. Sensys America är ett fristående bolag där Sensys Traffic inte har något ägande.

Nystartade Sensys America har erhållit distributionsrättigheter för Sensys produkter i Nordamerika. Det amerikanska bolaget har förbundit sig att, förutom att upprätta en organisation för att arbeta uteslutande med Sensys produkter, också uppnå vissa försäljningsvolymer.

VD för Sensys America blir Carlos Löfstedt som lämnar sin befattning som marknadschef på Sensys Traffic. Till bolaget knyts också ett mindre team seniora nyckelpersoner med lång erfarenhet från trafikövervakningsbranschen, både i USA och i andra delar av världen. Rekryteringen av en ny marknadschef till Sensys Traffic har inletts och befattningen upprätthålls tills vidare av Johan Frilund, VD.

”Sensys America blir vår förlängda arm på den växande amerikanska marknaden för trafikövervakning. Det nya bolagets starka kompetens och breda nätverk i USA är en utmärkt plattform för oss att etablera Sensys också i Nordamerika”, säger Sensys Traffics VD Johan Frilund.

Sensys Traffic kommer inledningsvis att bistå det nya bolaget genom att aktivt medverka till försäljning och marknadsföring. Företaget får ersättning för levererade produkter på samma sätt som från andra kunder.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Sensys Traffic AB

Telefon: +46 732 742 823

E-mail: johan.frilund@sensys.se

Om SENSYS Traffic AB

SENSYS® Traffic AB utvecklar, marknadsför och säljer system för trafikinformatik och trafiksäkerhet, däribland system för hastighets- och rödljusövervakning. Systemen nyttjar Sensys målföljande sensorteknologi som har marknadens högsta precision och legala säkerhet. De är enkla att installera och är mycket kostnadseffektiva. Med tusentals system i 17 länder är Sensys marknadsledande i Norden och Mellanöstern. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm Small Cap-lista.

Publicerad: 01-04-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror