Sensys sluter samarbete med TTS i Danmark

30-11-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) och danska Technical Traffic Solutions (TTS) A/S har ingått ett exklusivt avtal för försäljning och distribution av Sensys system för trafiksäkerhet i Danmark.

Efter att ha studerat effekterna av automatisk hastighetsövervakning har Danmark beslutat att införa sådan under kommande år. Inför kommande upphandlingar har därför Sensys etablerat ett samarbete med Technical Traffic Solutions som kommer att representera Sensys på den danska marknaden.

”Genom TTS som är marknadsledande på trafiksystem i Danmark får vi tillgång till djup kunskap och ett stort kontaktnät på den danska marknaden”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic.

”Som teknikledande inom trafikövervakning kompletterar Sensys TTS på ett mycket bra sätt. Med det här samarbetet står vi starka inför kommande upphandlingar”, säger Anders D Christensen, VD för TTS.

TTS arbetar på bred front inom trafik och parkering. Det danska företaget säljer system för trafikstyrning via trafiksignaler och variabla vägmärken samt system för driftövervakning och parkeringsledning. TTS arbetar även med rådgivning och projektering inom trafik och parkering. Företaget ingår i den danska NRGi-koncernen.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november 2010, kl 14.30.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 30-11-2010