Sensys partner vinner Washington DC

15-10-2012 - Sensys America, som är SENSYS Traffic AB:s exklusiva distributör i USA, har valts som leverantör av hastighets- och rödljussystem till Washington DC.

Sensys Traffic AB:s fristående partner i USA, Sensys America, har meddelat att man undertecknat ett ramavtal om att leverera trafiksäkerhetssystem för hastighets- och rödljusövervakning till Washington DC.

Washington DC kommer att avropa ramavtalet med inköpsordrar till Sensys America varvid Sensys America kan lägga order till Sensys Traffic. När order erhålls kommer detta att pressmeddelas.

Sensys Traffic kan idag inte bedöma storlek eller tidpunkt för möjliga leveranser inom ramavtalet.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober, 2012, kl. 09.00

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 15-10-2012
USA, sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, washington dc, Sensys America, hastighetsövervakning, rödljusövervakning