Sensys levererar till marknad i Latinamerika

02-05-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order värd 2 mkr på system för hastighets- och rödljusövervakning för leverans till en latinamerikansk kund.

Sensys har tidigare levererat ett mindre antal system till en kund i Latinamerika. Samma kund utökar nu sina installationer av hastighets- och rödljusövervakning i samma region. Leveransen beräknas ske under sommaren och tas i huvudsak från befintligt lager.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2013, kl. 15.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 02-05-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem, rödljusövervakning