Sensys Gatso vinner upphandling i Finland

23-02-2018 - Sensys Gatso, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har via sin partner Oulun Energia Urakointi erhållit tilldelningsbeslut från en kund där det meddelats att de vunnit upphandlingen av nya trafiksäkerhetskameror för Finland. Beslutet kan överklagas under 14 dagar. Kontraktsvärdet för Sensys Gatsos del beräknas bli ca 30 miljoner kronor under 3 år.

Vid utvärderingen av anbuden har man utgått från en summering av bästa förhållandet mellan kvalitet och pris, i syfte att utvärdera dess konkurrenskraft. Det utgör inget formellt åtagande från den finska kunden.

Anbudsgivare kan under 14 dagar lämna in begäran om överprövning av tilldelningsbeslutet. Sensys Gatso kommer att meddela när kontrakt tecknats.  

”Vi ser fram emot att få bygga en nära relation med vårt grannland för att tillsammans utveckla och förbättra trafikmiljön i Finland”, säger Helena Claesson, VD, Sensys Gatso Sweden AB.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 23 februari, 2018, kl 15.00.

För mer information kontakta:
VD Ivo Mönnink
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 23-02-2018
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group