Sensys Gatso vinner operatörskontrakt i Tyskland till ett uppskattat värde på SEK 5 miljoner

02-10-2018 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Deutschland GMBH, vunnit ett kontrakt för automatisk hastighetsövervakning i Bochum, Tyskland. Det förväntade ordervärdet över den femåriga kontraktsperioden uppskattas till SEK 5 miljoner.

Sensys Gatso Deutschland kommer att installera fasta system för kombinerad rödljus- och hastighetsövervakning på 6 platser i staden Bochum, Tyskland. Bochum är centralt beläget i Ruhr området och är en av de 20 största städerna i Tyskland.

Under den femåriga kontraktsperioden, kommer Sensys Gatso även att tillhandahålla sin mjukvara Xilium vilket inkluderar installation, underhåll samt personalutbildning.  

“Sensys Gatso Deutschland ser fram emot att få hjälpa staden Bochum i deras arbete med trafiksäkerhet. Vi är stolta över att genom detta nya program få möjligheten att utöka vår operatörsverksamhet i Tyskland”, säger Dietmar Schwalm, Säljansvarig för Sensys Gatso Deutschland.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 2 oktober 2018, kl 11.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 02-10-2018
trafiksäkerhetskameror, sensys gatso group