Sensys Gatso vinner ett TRaaS-kontrakt värt 60 miljoner kronor i Australien

19-12-2019 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, erhållit en order värd 9 miljoner AUD, motsvarande 60 miljoner kronor, för ett 3-årigt kontrakt. Avtalet avser underhålls- och supporttjänster för det fasta trafiksäkerhetskameranätverket till delstaten Victoria i Australien.

Trafikövervakning som tjänst (TRaaS) är en viktig del av Sensys Gatso Australias kunderbjudande. Denna nya TRaaS-order inkluderar underhåll och support av fasta trafiksäkerhetssystem vid utvalda korsningar och motorvägar i delstaten Victoria. Tjänsterna kommer att levereras successivt fram till december 2022, med möjlighet till ytterligare ett plus ett års förlängning.

Sensys Gatso Australiens VD Enzo Dri kommenterar: "Undertecknandet av detta nya TRaaS-kontrakt är ett kvalitetsbevis på Sensys Gatsos serviceleveranser under ett antal år. Vi är glada över att kunna ge kontinuerlig support till delstaten så att de kan uppnå sina mål om ett säkert vägnät för samhället."

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 08.45.

                                                                                                                                               

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 19-12-2019
trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem, sensys gatso group