Sensys Gatso vinner delstatskontrakt för övervakning av oförsäkrade fordon i Oklahoma

10-11-2017 - Sensys Gatso Group, global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har tilldelats ett ettårigt kontrakt via dotterbolaget Gatso USA som vinnande anbudsgivare i Oklahomas åklagarmyndighets program för övervakning av oförsäkrade fordon. Värdet av operatörskontraktet är baserat på resultatutfall från programmet och uppskattas till 17 miljoner kronor.

Sensys Gatso Group kommer hantera implementering av maskin- och programvara liksom databasintegreringar. Bolaget ska även hantera hela processen för utfärdande och verkställande av trafikböter åt Oklahomas åklagarmyndighet genom att samordna information från kamerasystem, olika databaser och dataflöden i realtid, med hjälp av den flexibla dataanalysplattformen PULS. Programmet är det första i sitt slag och omfattar hela delstaten, där fokus kommer ligga på att fotografera registreringsskyltar och matcha dem mot olika databaser för att identifiera fordon som kör på Oklahomas vägar utan gällande försäkring. De fordon som identifieras utan gällande försäkring inom programmet kommer utfärdas böter och förpliktas att köpa försäkring.

I det ettåriga kontraktet finns fem ettåriga förlängningar. Implementering av programmet påbörjas genast och den automatiserade processen förväntas starta första kvartalet 2018 samt börja ge intäkter under andra kvartalet 2018. 

“Vi förstod tidigt i vårt samarbete att Oklahomas ledningsgrupp var ute efter en resultatbaserad samarbetspartner som kan leverera det bästa värdet. Målet om 100 procent försäkrade förare över hela delstaten är ambitiöst, och det var viktigt att kunna visa dem empiriskt exakt hur vi kan hjälpa till att nå dit.  Urvalsprocessen var mycket grundlig och vi är glada över att ha valts ut” säger Andrew Noble, VD för Gatso USA.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2017, kl 09.00.

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO

M +31 622 775 900
E investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 10-11-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group