Sensys Gatso USA vinner TRaaS kontrakt i Mount Rainier, Maryland, till ett värde av cirka 44 MSEK

21-05-2019 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, kommer via sitt dotterbolag Sensys Gatso USA, att förse staden Mount Rainier med Trafikövervakning som tjänst (TRaaS). Kontraktet löper under en period av 5 år. Lösningen inom TRaaS inkluderar hastighets- och rödljusövervakning inom skolområden, samt kommunal parkeringshantering och har ett totalt kontraktsvärde på 4,3 MUSD motsvarande 44 MSEK.

Staden är en del av Maryland’s välmående Prince George County och ligger belägen på gränsen till Washington D.C. Detta nya kontrakt tillhandahåller fem kamerasystem i skolzoner och i centrala korsningar över hela staden, vilken servar daglig trafik från en stor motorväg nord-syd, kallad US 1. Sensys Gatso kommer även att tillhandahålla tekniklösningar för parkeringsytor, komplett med mätarinstallation, underhåll och intäktshantering. 

“Detta är ett spännande nytt partnerskap med en stad som erkänner vikten av teknologi i sin trafiksäkerhetsplan. Mount Rainier ser till helheten när man tar itu med hastighetsövervakning inom skolzoner och vi är hedrade över att vara deras betrodda partner.” säger Andrew Noble, President. 

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 21 maj 2019 kl. 13.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 21-05-2019
USA, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, sensys gatso group