Sensys Gatso tilldelas ett kontrakt från Chester, Iowa, USA till ett värde av 5,8 miljoner kronor

10-05-2019 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt amerikanska dotterbolag Sensys Gatso USA ingått ett 5-årigt avtal med staden Chester, IA. Detta fasta hastighetsövervakningsprograms förväntade värde är cirka 5,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 600 000 dollar under kontraktets löptid.

Chester är en stad (vars storlek är cirka en kvadrat mile) i Howard County, Iowa, som ligger vid gränsen till staten Minnesota. Varje dag passerar 6000 fordon staden, som inte har någon möjlighet att övervaka hastighetsgränsen på 25 mph. Polisen i Howard County kommer att följa detta hastighetsövervakningsprogram för Chester med syfte att detta kan leda till programutbyggnad i Howard County framöver.

Detta kontrakt inom Trafikövervakning som tjänst (TRaaS), kan förlängas med två tvåårskontrakt. Programmet förväntas starta under juli.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 10 maj, 2019 kl. 09:40.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 10-05-2019
USA, trafiksäkerhetskameror, sensys gatso group