Sensys Gatso slutförde tillväxtfinansiering med Rabobank på 50 miljoner kronor

22-06-2020 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genomfört en finansieringstransaktion på 50 miljoner kronor med Rabobank för finansiering av sin tillväxtplan. Som nämndes i vår kvartalsrapport Q1 2020 till marknaden, så har vi nu mött vår förväntan om att slutföra denna transaktion under det andra kvartalet.

Den ytterligare finansieringen på 50 miljoner kronor kommer att tillhandahållas Sensys Gatso på begäran, och är villkorad av att möta överenskomna villkor, med steg om 12,5 miljoner kronor var 6 månad. Lånefaciliteten har en inlösenperiod på fem år.

”Sensys Gatso och Rabobank har båda en stark närvaro på alla kontinenter och därför är Rabobank den perfekta partnern för att finansiera vår globala tillväxtplan. Vi är mycket nöjda med att fortsätta den långvariga relationen med Rabobank som en stark partner i vår nästa tillväxtfas”, säger Simon Mulder, CFO i Sensys Gatso Group.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 22 juni 2020 kl. 10.20.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 22-06-2020
sensys gatso group