Sensys Gatso får tilldelningsbeslut i Lettland

02-06-2017 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har fått ett tilldelningsbeslut från polisen i Lettland (VP) som innebär att Sensys Gatso tillsammans med sin partner Reck har vunnit upphandlingen av portabla hastighetsövervakningssystem i Lettland. Värdet av upphandlingen är ännu inte fastställt men uppskattas ligga under 5 mkr.

Sensys Gatso Group levererar fasta system för hastighetsövervakning till de Lettiska myndigheterna sedan 2016. Konkurrenterna har nu 10 dagar på sig att överklaga tilldelningsbeslutet. Tilldelningsbeslutet övergår i ett kontrakt för leverans av portabla system för hastighetsövervakning om inget överklagande kommer in inom 10 dagar.

Sensys Gatso Group kommer att fortlöpande uppdatera när ny information kommer.

För mer information:
Johan Frilund, EVP

M 46 732-74 28 23
E j.frilund@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 02-06-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group