Sensys Gatso får order från Trafikverket värd 50 mkr

19-12-2018 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har erhållit en order värd 50 mkr från Trafikverket.

Ordern gäller mätsystem och mätskåp för nyetablering av ATK (Automatisk Trafiksäkerhetskontroll). Installation och driftsättning ingår ej i ordern utan orderläggs löpande i takt med att etableringarna fortskrider. Leveranser mot den nu lagda ordern kommer att påbörjas under andra halvåret 2019 och slutföras under 2020.

De fler än 1700 ATK-systemen som finns utmed Sveriges vägar är en viktig del av Trafikverkets nollvision. Systemen beräknas rädda 20-30 liv och minska antalet svårt skadade med mer än 70 personer per år. Trafikverket tecknade i juli 2013 avtal med Sensys Gatso Group AB om leverans av ATK-utrustning. Denna order läggs i enlighet med detta avtal.

"Vi är särskilt stolta över att vi har fått möjlighet att ytterligare bidra till genomförandet av Trafikverkets nollvision. Vi ser detta som ett bevis på vårt utmärkta partnerskap", säger Jörgen Andersson, General Manager för Sensys Gatso Sweden AB.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 19 december 2018 kl.09.00.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, CEO & President
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 167 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 19-12-2018
trafiksäkerhetskameror, Trafikverket, sensys gatso group