Sensys Gatso erhåller order i Australien

06-09-2017 - Sensys Gatso Group, världsledaren inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Gatso Australia erhållit en order värd 0,9 miljoner australiensiska dollar, motsvarande 5,8 miljoner kronor. Uppdraget omfattar uppgraderingar och service av trafiksäkerhetslösningar åt regeringen i det australiska huvudstadsterritoriet ACT.

Ordern gäller leverans, installation och underhåll av ett nytt bedömningssystem till trafikövervakningskontoret, baserat på back office-lösningen Xilium. I ordern ingår även uppgradering av befintliga kamerasystem till nuvarande godkänd teknisk nivå. Leverans och installation, värd 0,5 miljoner AUD, förväntas bli slutförd innan utgången av december 2017. Mjukvarulicenserna och underhållstjänsterna är värda 0,4 miljoner AUD och gäller fram till december 2019. 

“Vi är glada att kunna vidareutveckla relationen med ACT genom att leverera ett beprövat bedömningssystem med bättre funktion och effektivitet till trafikövervakningskontoret. Projektet kommer att förbättra kontroll och administration av fortkörning och rödljuskörning, och därigenom hjälpa till att minska antalet skadade och omkomna på vägarna”, säger Enzo Dri, verkställande direktör för Gatso Australia. 

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 september 2017, kl 08.45.

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO

M +31 622 775 900
E investors@sensysgatso.com


  

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 06-09-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group