Sensys Gatso erhåller order för uppgradering av teknik till ett befintligt TRaaS-kontrakt värd 6,4 miljoner kronor

15-07-2020 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Australia erhållit en order som ökar värdet på ett befintligt Trafikövervakning som tjänst-kontrakt (TRaaS) med 1 miljon AUD, motsvarande 6,4 miljoner kronor under de kommande två åren. Denna order erhölls för uppgradering av trafiksäkerhetssystem åt regeringen i det australiska huvudstadsterritoriet ACT. Som ett resultat av denna order kommer de befintliga TRaaS-underhållstjänsterna som tillhandahålls till ACT-regeringen att öka till ett totalt kontraktsvärde för tjänster om 1,45 miljoner AUD, vilket motsvarar 9,3 miljoner kronor under de kommande två åren.

Denna order under det befintliga TRaaS-kontraktet för fasta kamerasystem möjliggör uppgradering av befintliga system till T-seriens teknologiplattform. De uppgraderade systemen förväntas vara utplacerade i slutet av 2020.

Sensys Gatso Australias VD Enzo Dri kommenterar: "Genom uppgraderingen av de befintliga systemen till T-seriens teknologiplattform så optimerar ACT-regeringen sin förmåga att avskräcka hastighetsöverträdelser och förbättra säkerheten på vägnätet i territoriet. De TRaaS-tjänster som Sensys Gatso Australia tillhandahåller territoriet gör det möjligt för ACT-regeringen att fortsätta övervakning med en hög tillgänglighetslösning.”

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 15 juli, 2020 kl. 9.55.                                                                                                                                     

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 15-07-2020
trafiksäkerhetskameror, sensys gatso group