Sensys Gatso erhåller kontraktsförlängning i Abington, Pennsylvania

15-09-2017 - Township of Abington, Pennsylvania, har beslutat att förlänga nuvarande operatörskontrakt med Gatso USA, ett dotterbolag till Sensys Gatso Group AB. Kontraktet förlängs med tre år fram till november 2020. Förlängningen har ett värde av 1,5 miljoner USD, motsvarande 12 miljoner kronor. 

Den 3-åriga förlängningen av kontraktet, effektiv från och med den 30 september, gäller fortsatt drift och underhåll av ett serviceprogram baserat på T-Series-kameror och Xilium back office lösning, som ursprungligen tilldelades Gatso USA 2014. Förlängningen av kontraktet förväntas generera 1,5 miljoner USD under den aktuella perioden.

Andrew Noble, VD för Gatso USA kommenterar: "Det har varit ett nöje att samarbeta med kommunen i Abington de senaste tre åren och vi är glada att ha fått förtroendet att fortsätta i ytterligare tre år. För att förebygga rödljuskörningar har kommunstyrelsen och polisen arbetat hårt för att skapa och upprätthålla ett program som är byggt på god praxis och transparens mot allmänheten. Vi ser denna förlängning som ett erkännande av Sensys Gatsos roll i programmet, men också som ett tecken på beslutsamhet kring fortsatt förbättring av trafiksäkerheten för kommunens invånare och besökare.”

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 september 2017, kl 11.00.

För mer information:
Niki Gatsonides, CFO

M +31 622 775 900
E investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 169 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 15-09-2017
sensys, sensys traffic, Gatso, Gatso Beheer, sensys gatso group