Sensys Gatso erhåller en andra order från Malaysia värd 11 miljoner kronor från tilldelningsbeslut för trafiksäkerhetssystem i Malaysia

24-05-2021 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sin lokala partner i Malaysia, SarangMas Sdn Bhd, fått en order på rödljussystem från Royal Malaysian Police till ett värde av 1,1 miljoner euro, motsvarande 11 miljoner kronor.

Efter en framgångsrik implementering och överlämning av de tidigare levererade fordonsmonterade systemen, har Sensys Gatso nu via sin lokala partner fått en order på rödljussystem. Detta är den andra och sista delen av tilldelningsbeslutet på 14 miljoner kronor som erhölls i juli 2020. Beställningen innehåller hårdvara och licenser och köparen är Royal Malaysian Police (RMP). Leveransen kommer att ske under tredje kvartalet i år.

”Med denna leverans konsoliderar vi vår position med RMP och etablerar oss som en huvudleverantör för trafikövervakning i Malaysia. Vi ser fram emot att fortsätta stödja RMP och regeringen med syfte att göra trafiken säkrare i Malaysia”, säger Stefan Svenningsson, Senior Sales Manager, Sensys Gatso.

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 24 maj, 2021 kl. 11.45.
 

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Costa Rica, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Koncernen har 252 anställda. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 24-05-2021
trafiksäkerhetskameror, rödljusövervakning, sensys gatso group