Sensys Gatso Australia erhåller order värd 52 miljoner kronor

12-12-2019 - Sensys Gatso Group, en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar, har genom sitt dotterbolag, Sensys Gatso Australia, erhållit ytterligare en order till ett värde av 8 miljoner AUD, motsvarande 52 miljoner kronor för leverans av fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem till delstaten Victoria.

Denna order avser ytterligare fordonsmonterade trafiksäkerhetssystem för att utöka trafiksäkerhetsprogrammet och är utöver de kvantiteter som beställts i juli 2018 och mars 2019. Leveransen av de fordonsmonterade trafiksäkerhetssystemen till ett värde av 8 miljoner AUD förväntas vara slutfört i början av 2021.

Sensys Gatso Australias VD Enzo Dri kommenterar: "Ett fokus på att stödja delstatens mål för trafiksäkerhet med hjälp av ett samarbete för att utforma och distribuera den mobila övervakningslösningen har lett till en utvidgning av de system som ska övervaka i fält. Lösningen har blivit en möjliggörare till statens mål att avskräcka hastighetsöverträdelser via en "var som helst, när som helst" operativ modell som nyttjas över hela vägnätet".

Denna information är sådan information som Sensys Gatso Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 12 december 2019 kl. 08.30.

                            

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

Publicerad: 12-12-2019
trafiksäkerhetskameror, sensys gatso group