Sensys förstärker ledningen

25-07-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) har rekryterat Hans Skalin som direktör för kvalitet och myndighetsrelationer.

Hans Skalin som är 57 år och utbildad civilingenjör tillträder som direktör för kvalitet och myndighetsrelationer på Sensys Traffic AB den 1 september 2011. Hans kommer närmast från Vectura Consulting AB där han varit internationell strateg. Hans har tidigare varit verksam vid Vägverket i sammanlagt 28 år inom kvalitets- och miljöledning samt inom trafiksäkerhet. Hans har bland annat varit kvalitetschef på Vägverket 2001-2005.

Hans kommer att ingå i företagets ledningsgrupp.

”Jag är mycket glad att kunna välkomna Hans Skalin till Sensys Traffic. Hans erfarenheter inom kvalitets- och trafiksäkerhetsområdena kommer att vara mycket värdefulla i vårt arbete att bättre stödja våra myndighetskunder världen över,” säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juli 2011, kl 15.15.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 25-07-2011
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem, Hans Skalin