Sensys får tilläggsorder från Trafikverket

10-10-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order på system för övervakning av strömavtagare, s.k. APMS, från svenska Trafikverket till ett värde av 1 miljon kronor.

Ordern är en tilläggsorder till kontraktet på APMS som erhölls förra året och skall levereras under 2011.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 oktober 2011, kl 10.15.

Publicerad: 10-10-2011
sensys, sensys traffic, apms, pantograf, strömavtagare