Sensys får tilläggsorder från Sverige värd 1,6 mkr

04-07-2014 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en tilläggsorder på material till installation av system för hastighetsövervakning från svenska Trafikverket. 

Ordern omfattar leverans av material för installation av skåp och system för nyetablering av nya ATK-stationer enligt de optioner som finns i avtalen som tecknades 2013.

Sensys Traffic tecknade i juli 2013 avtal med Trafikverket avseende system och skåp samt underhåll till det svenska ATK-systemet. Sensys levererar i år system både för utbyte av befintliga system och etablering av nya system inom ramen för ATK. Avtalen är treåriga med möjlighet till förlängning upp till 9 år. ATK-systemet, vars syfte är att rädda liv genom förbättrad hastighetsefterlevnad, är en väsentlig komponent i det svenska nollvisionsarbetet.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 juli 2014, kl. 11:00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 04-07-2014
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, Trafikverket, hastighetssystem