Sensys får tilläggsorder från Qatar värd 5 Mkr

19-01-2015 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har fått en tilläggsorder på trafiksäkerhetssystem från kund i Qatar värd 5 Mkr. 

Ordern är en tilläggsorder till den genombrottsorder värd 6 Mkr som meddelades tidigare i år och följer på en medveten långsiktig marknadssatsning i regionen.

Mellanöstern är idag Sensys näst största marknad där företaget nu har kunder i 8 av de totalt 14 länderna i regionen. Denna marknad har en total folkmängd om ca 350 miljoner invånare. Länderna har höga dödstal i trafiken, och för att förbättra trafiksäkerheten görs nu stora satsningar på att utveckla infrastruktur och säkerhet framförallt i de snabbt växande storstäderna. Denna satsning innebär att marknaden för trafiksäkerhetssystem visar på god tillväxt, vilket gör den strategiskt viktig för Sensys.

Mot denna bakgrund har Sensys beslutat att under 2015 etablera lokal försäljnings- och serviceverksamhet i Mellanöstern för att bättre kunna möta efterfrågan från både existerande och nya kunder.

"Det är glädjande att vi nu börjar se resultaten av våra långsiktiga satsningar på marknaderna i Mellanöstern. Denna order bekräftar återigen styrkan i våra kundanpassade lösningar som baseras på flexibiliteten i vår ledande teknologi och en stark organisation för projektgenomförande. Genom att etablera oss på plats ökar vi möjligheterna till en närmare dialog med kunderna och därmed möjligheterna att anpassa vårt erbjudande." säger Johan Frilund, VD på Sensys.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 januari 2015, kl. 09:15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 19-01-2015
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar