Sensys får tilläggsorder från Malta värd 1 mkr

14-08-2014 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en tilläggsorder på system för hastighetsövervakning från Malta. 

Ordern omfattar system för hastighetsövervakning och kommer att levereras under innevarande år.

Sensys Traffic fick under 2013 en order från en operatör på Malta omfattande leverans och system och supporttjänster. Betalningsmodellen utgjordes av ett treårigt leasingupplägg kombinerat med support. Den nu erhållna ordern följer samma affärsmodell.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 augusti 2014, kl. 13:10.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 14-08-2014
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar