Sensys får svensk order värd 1,6 Mkr

08-01-2013 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order på system för hastighetsövervakning från Unitraffic AB i Borås.

Ordern beräknas levereras under första kvartalet 2013.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2013, kl. 14.15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 08-01-2013
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem