Sensys får svensk order på 17 mkr

28-04-2011 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order på hastighetsövervakningssystem till Trafikverket i Sverige värd 17 mkr.

Sensys har fått en order på system för hastighetsövervakning i Sverige om 17 mkr. Systemen ska användas för att bygga ut det svenska ATK-systemet. Leveranserna beräknas ske under tredje kvartalet 2011.

”Vi gläds åt att med denna order få fortsätta bidra till Trafikverkets trafiksäkerhetsarbete”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 april 2011, kl 14.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 28-04-2011