Sensys får sin första order från Latinamerika

13-12-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order från en ny kund i Latinamerika värd 1 miljon kronor. Ordern är Sensys första i regionen och innebär därmed ett genombrott.

Affären har erhållits från en ny operatörskund i ett latinamerikanskt land och omfattar både hastighets- och rödljusövervakning. Operatören vill utvärdera inför sin utbyggnad av trafikövervakningen i den region där man har tilldelats koncession.

”Detta är vår första skarpa order i Latinamerika. Lyckas vi bra finns en stor potential att utveckla. Det ska också bli spännande att utveckla relationen med en ny operatörskund på just denna marknad” säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Det finns ett stort behov av att förbättra trafiksäkerheten i Latinamerika och ambitionerna på trafiksäkerhetsområdet har på senare tid höjts. Tillämpningen av automatisk trafikövervakning har dock hittills varit begränsad. Detta håller dock på att förändras i samband med att den operatörsmodell som är vanlig i Nordamerika nu även vinner mark i Latinamerika. Modellen innebär att privata bolag på koncessionsbasis sätter upp, driftsätter och opererar trafiksäkerhetssystem åt myndigheterna.

Informationen är sådan som Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 december 2010, kl 09.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 13-12-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem