Sensys får pilotorder i Kina

03-11-2010 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått order på system för utvärdering inom en provins i Kina.

Sensys har nyligen etablerat ett samarbete med en kinesisk partner. Genom samarbetet har Sensys fått en pilotorder. Testerna ska utvärdera hur Sensys system för automatisk hastighetsövervakning fungerar inom den aktuella provinsens förvaltning och administrativa miljö i övrigt. Ordervärdet understiger en miljon kronor.

”Dessa pilottester är första steget mot affärer i denna provins. Vi är väldigt glada att ha hittat en så aktiv och väletablerad partner”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Kina är en ännu outvecklad marknad vad gäller automatisk hastighetsövervakning, men med en betydande potential för framtida tillväxt.

Sensys Traffic är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2010, kl 10.00.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 03-11-2010
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, radar, hastighetssystem