Sensys får ordrar från Mellanöstern värda 1,7 mkr

03-03-2014 - SENSYS Traffic AB har erhållit ordrar på utrustning för hastighets- och rödljusövervakning värda 1,7 mkr från två kunder i Mellanöstern.

Sensys ingick 2013 ett trafiksäkerhetssamarbete med en lokal partner på en ny marknad i Mellanöstern, inom vilket Sensys levererade system för pilottester. En av de nu erhållna ordrarna är en följd av detta samarbete och innebär ett nästa steg för Sensys på denna marknad. Den andra ordern kommer från en befintlig kund och omfattar reservdelar. Båda ordrarna kommer att levereras under innevarande kvartal.

”Vi gläds åt dessa beställningar och ser väldigt positivt på att den pilot vi levererade förra året redan gett resultat i form av en följorder”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic AB.  

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 mars 2014, kl. 15:15.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 03-03-2014
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem