Sensys får order på uppgradering av trafiksäkerhetssystem i Dubai

06-05-2009 - SENSYS Traffic AB (publ) har fått en order på uppgradering av hastighets- och rödljusövervakningssystem i Dubai till ett värde av 6 miljoner kronor.

Sensys har levererat trafiksäkerhetssystem till Dubai sedan 2001. Nu har Dubais polismyndighet beställt en uppgradering av de hastighets- och rödljusövervakningssystem som levererades under perioden 2001-2005. Ordervärdet är 6 miljoner kronor och leveranserna beräknas ske under andra och tredje kvartalet 2009.

”Ordern är den första eftermarknadsaffären av dignitet som Sensys tar i Mellanöstern. Affären befäster vår ledande position i området.” säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic AB.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 06-05-2009