Sensys får order på trafiksäkerhetssystem till svenska Vägverket på 25 miljoner kronor

30-04-2009 - SENSYS® Traffic AB (publ) fick idag en order till ett värde av ca 25 miljoner kronor på hastighetsövervakningssystem till svenska Vägverket.

Ordern omfattar system för utbyggnad av det svenska ATK-systemet. Leveranser beräknas ske under innevarande år.

Sedan 2006 har totalt 977 hastighetsövervakningssystem med teknologi från Sensys installerats längs det svenska vägnätet. Flera studier har visat att olycksfrekvensen på ”kamerasträckor” minskar och systemen anses därför vara ett viktigt verktyg för att öka trafiksäkerheten.

”Sverige är ett föregångsland på trafiksäkerhetsområdet och vi är naturligtvis stolta över att Vägverket använder Sensys teknik för hastighetsövervakning”, säger Johan Frilund, VD Sensys Traffic.

Leveranserna till Vägverket sker i samarbete med Sensys svenska partner Unitraffic.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 30-04-2009