Sensys får order på strömavtagarövervakning från Norge

04-11-2008 - SENSYS® Traffic AB (publ) har fått sin andra utlandsorder på system för övervakning av strömavtagare på tåg. Totalt ordervärde är 1 mkr.

Sensys har utvecklat tekniken för övervakning av strömavtagare på tåg i samarbete med det svenska Banverket. Systemet identifierar automatiskt skador på strömavtagare och kan på så sätt förebygga nedrivning av spänningsledningar. Hela 30 procent av tågförseningarna bedöms bero på att skadade strömavtagare river ned ledningar. Reparationskostnaderna för en nedrivning är 0,5 – 3,0 mkr och till detta kommer kostnader för tågförseningen.

I förra veckan lade Banförvaltningscentralen i Finland en order på system för övervakning av strömavtagare för att testa tekniken. Nu har även Jernbaneverket i Norge beställt övervakningssystem för strömavtagare från Sensys för att liksom finländarna testa tekniken.

”Dessa båda ordrar från våra grannländer stärker oss i vår övertygelse att vår teknik för övervakning av strömavtagare har potential på den internationella marknaden. På sikt kan detta ge Sensys ett ben till att stå på vid sidan om våra trafiksäkerhetsprodukter. Även detta på en marknad som är relativt lite påverkad av konjunktur och finansoro.”, säger Johan Frilund, VD för Sensys Traffic.

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafikinformatik och trafiksäkerhet. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning.

För mer information:

Johan Frilund, VD, Mobil: 073-274 28 23

E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Publicerad: 04-11-2008