Sensys får order från USA värd 2 mkr

08-09-2014 - SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar, har idag fått en order på system för hastighets- och rödljusövervakning från USA.

Ordern kommer från Sensys partner i USA, Sensys America Inc. och planeras att levereras under innevarande år.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 september 2014, kl. 8.10.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

Sensys Traffic är en ledande leverantör av systemlösningar för trafiksäkerhet inom det s.k. ATK-området (automatisk trafik­säkerhetskontroll). Sensys utvecklar, marknadsför och säljer system som främst används för mätning och registrering av hastighetsöverträdelser och körning mot rött ljus. Som komplement till försäljningen av system så erbjuder Sensys Traffic också service och underhåll. Sensys Traffics slutkunder utgörs främst av polis- och vägmyndigheter världen över, men även av privata operatörer. Försäljning sker direkt eller via partners, agenter och distributörer. Sensys Traffic med huvudkontor i Jönköping är noterat på NASDAQ OMX Stockholm och har 41 anställda med en omsättning 2013 om 62,5 MSEK.

För mer information se www.sensys.se

Publicerad: 08-09-2014
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, hastighetssystem, Sensys America, rödljusövervakning