Sensys får order från USA värd 2,1 mkr

13-03-2014 - SENSYS Traffic AB har erhållit order på utrustning för hastighets- och rödljusövervakning värda 2,1 mkr från Sensys America i USA.

Ordern är fortsättning på samarbetet mellan Sensys och dess partner i USA, Sensys America, och kommer att levereras i andra kvartalet i år.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2014, kl. 09:30.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 13-03-2014
USA, sensys, sensys traffic, hastighetssystem, Sensys America, rödljusövervakning