Sensys får order från USA värd 1,2 Mkr

19-12-2012 - SENSYS Traffic AB har erhållit en order på system för rödljusövervakning från Sensys America, USA.

Ordern, som uppgår till 1,2 Mkr, är en första avropsorder för Washington DC. Leveransen, som tas i sin helhet från befintligt lager, beräknas ske under första kvartalet 2013.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 december 2012, kl. 15.50.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

Publicerad: 19-12-2012
sensys, sensys traffic, trafiksäkerhetskameror, washington dc, Sensys America, rödljusövervakning